شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره ثبت: ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ شماره جواز: ٢٧٣٥١٩

درباره ما

صرافی سبا (سیستم بهینه ارزی)


نظر به شرایط موجود بانکی جمهوری اسلامی ایران و نیاز بازرگانان ، تولیدکنندگان وافراد ایرانی به انتقال ارزهای خارجی جهت تامین کالا و مواد اولیه ، نیازبه شرکت های خدمات ارزی و صرافی ها را ضرورت اجتناب ناپذیر نموده.
شرکت تضامنی امیر علی بهبهانی و شرکاء با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 273519 با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده وسال ها تجربه مدیران خود و با استفاده از تکنولژی های جدید و به روز با شعار سیستم بهینه ارزی حداکثر تلاش در سرعت و دقت عمل بالا بعنوان یک شریک و بازوی کاری برای شرکت ها بنگاه های تجاری وافراد نیازمند به خدمات ارزی دارد.