شرکت تضامنی امیرعلی بهبهانی و شرکا
شماره ثبت: ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ شماره جواز: ٢٧٣٥١٩


شمسی:پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
میلادی:Thursday, 02 February 2023

نرخ ارز

(آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۱۷:۵۴‌)

نوع ارز
نماد
خرید
فروش

نرخ سکه

(آخرین به‌روزرسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۰۱:۰۵‌)

نوع سکه
خرید
فروش

نرخ حواله

(آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۳:۳۵‌)

نوع ارز
نماد
فروش

تاریخچه ارز

آخرین اخبار